Disclaimer

Welkom op de website koopbitcoinhulp.nl. Op deze website vind u alles over het kopen, verkopen en investeren in Bitcoin en andere Cryptocurrencies. Hoewel koopbitcoinhulp.nl ten allen tijde probeert alle informatie zo compleet en correct mogelijk te plaatsen en aan te leveren, sluiten wij niet uit dat er informatie niet meer up-to-date kan zijn en/of onjuist is. Door gebruik te maken van de informatie verkregen van de website koopbitcoinhulp.nl en/of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, gaat u akkoord met deze disclaimer van koopbitcoinhulp.nl.

Eigendom

Informatie op deze website en elke andere vorm van intellectuele eigendommen behoren toe aan koopbitcoinhulp.nl. Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook. Het is niet toegestaan om de website koopbitcoinhulp.nl te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn. Wij kunnen niet garanderen dat aanbiedingen dan wel kortingen vermeld op deze website werken. Het is te allen tijde aan de koper zelf om te controleren of een aanbieding wel gebruikt mag worden. koopbitcoinhulp.nl is niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website. Mocht u een actie tegen komen die mogelijk niet correct is opgenomen laat het ons dan weten via info@koopbitcoinhulp.nl. Wij zullen deze vervolgens zo snel mogelijk van de site af halen.

Digitale valuta

koopbitcoinhulp.nl verwijst enkel naar aanbieders van digitale valuta, producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een digitale valuta, product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de betreffende winkel of dienstverlener. koopbitcoinhulp.nl verkoopt zelf géén producten of cryptocurrency. Wij hebben geen contact met verkoopafdelingen van onze diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een digitale valuta, product en/of dienst.

Affiliate verwijzingen

Wij maken op onze website gebruik van affiliate verwijzingen naar andere cryptocurrency bedrijven. Dit zijn speciale links die registreren dat een bezoeker afkomstig is van onze website. In ruil van het aanbrengen van een nieuwe klant ontvangen wij een commissie. Er zitten geen extra kosten verbonden als je als bezoeker of klant gebruik maakt van onze affiliate verwijzingen.

Advies

koopbitcoinhulp.nl is niet verantwoordelijk voor de adviezen die worden verstrekt via onze website. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige voor professioneel advies over uw beslissing. De adviezen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven. Wij geven geen financieel advies en de uitingen op deze website zijn louter voor entertainment doeleinden en vertegenwoordigen enkel onze mening. Bij twijfel raadpleeg altijd een deskundige.

Het investeren in cryptocurrency is zeer risicovol en de koersen kunnen sterk schommelen. Investeer daarom alleen geld wat je kunt missen. In het ergste geval daalt de waarde van uw cryptocurrency naar nul en is uw munt niets meer waard. 

Investeren in cryptocurrency is op eigen risico. Indien je zonder eigen onderzoek of advies van een deskundige gebruik maakt van de informatie beschikbaar op onze website, dan doe je dat voor eigen rekening en risico. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten

Indien u een klacht heeft over deze website verzoeken wij u deze in te dienen via het contactformulier. Ook verlangen wij een duidelijke omschrijving van uw klacht en reden van deze klacht. Klachten worden binnen 10 werkdagen in behandeling genomen en zo nodig teruggekoppeld. U kunt ervan uit gaan dat alle klachten met de hoogst mogelijke zorg worden bekeken.  

Wetgeving en toepassing op koopbitcoinhulp.nl

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Indien u gebruikt maakt van deze website en/of informatie die hierop wordt verstrekt gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. koopbitcoinhulp.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze disclaimer, zonder verdere aankondiging, aan te passen c.q. uit te breiden. Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van koopbitcoinhulp.nl op deze pagina.

Copyright © 2020 tot heden – koopbitcoinhulp.nl